IBS De Dadelpalm

De Dadelpalm is een bijzondere school op Islamitische grondslag. Dat betekent dat wij bij het dagelijks lesgeven inspiratie halen uit de Islam. Bekijk de onderstaande pagina's voor meer informatie over de identiteit van de school, de onderwijsvisie en het bestuur.