BESTUUR DE DADELPALM

De Dadelpalm staat voor een transparant bestuur. Wij worden sterk  gedreven door het  geloof in de toegevoegde waarde van kwalitatief onderwijs op islamitische grondslag.

Stichting Islamitisch basisonderwijs Amsterdam

De Dadelpalm is een basisschool die valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Stichting IBA. Stichting IBA heeft zichzelf tot doel gesteld het oprichten en in standhouden van basisscholen op islamitische grondslag waar onderwijskwaliteit op de eerste plek staat.

Het bieden van kwalitatief onderwijs zien wij als ons fundament. Daarmee dienen we een publiek doel. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid. De focus ligt daarom altijd op het ontwikkelen van die cognitieve vaardigheden en gedragingen die leerlingen de juiste bagage meegeven om hun schoolcarrière succesvol te doorlopen. Daar waar kwalitatief onderwijs en een islamitische identiteit elkaar vinden, daar vind je stichting IBA.

Stichting IBA is lid van de koepelorganisatie voor islamitische basisonderwijs (ISBO). Stichting IBA kent een Dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor het besturen van de organisatie en belast is met de dagelijkse leiding. Stichting IBA kent tevens een Algemeen bestuur dat toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs en het beheer van middelen.

logo%20iba_edited.jpg